Delno lektoriranje diplomske naloge

Delno lektoriranje diplomske naloge pomeni, da se lektorira samo del besedila, npr. od uvoda do zaključka, ker avtor meni, da ostalo ni potrebno.
Takšno lektoriranje je seveda možno tudi pri nas a si bomo v nadaljevanju pogledali zakaj ga odsvetujemo.

Res, da je za marsikaterega študenta vsak prihranjen euro zlata vreden a glede na to, da pri LPI.SI ponujamo lektoriranje diplomske naloge že od 1,4 € za eno lektorsko stran, je vredno dvakrat razmisliti o lektoriranju celotne diplomske naloge.

Lektoriranje diplomske naloge - delno

Pa si poglejmo, kakšne so lahko slabosti delnega lektoriranja:

1. Slovnične napake – kljub temu, da ste prepričani v slovnično pravilnost in ste več kot desetkrat pregledali naslovnico ter literaturo se lahko zgodi, da vaše oko ne zazna vseh napak. Za to je kriv naš podzavestni um ( saj že pozna besedilo), ki nam v naprej sporoča logično razlago besedila. Tako vam v besedi včasih manjka kakšna črka a vi je zaradi podzavestnega branja ne boste opazili.

2. Potrdila o lektoriranju ne moremo izdati – v primeru lektoriranja celotne diplomske naloge naši lektorji jamčijo za svojo kvaliteto tako, da izdajo potrdilo o lektoriranju in se spodaj podpišejo. Če pa opravijo samo delno lektoriranje pa ne želijo pristati na slabem glasu, v kolikor se slučajno avtorju naloge prikrade kakšna napaka v delu, kjer lektura ni bila opravljena.

Glede na naše izkušnje je poglavje »Literatura« tipičen primer, kjer se pojavljajo napake, kot so nepravilni zapis oznake podjetja d. o. o., nepravilna uporaba pomišljaja, manjkajoči presledek za piko ali vejico …

Ker gre pri delnem lektoriranju za nekaj manj kot 4 -5 lektorskih strani je prihranek minimalen (okoli 5 € – 7 €).

Še vedno razmišljate o delnem lektoriranju diplomske naloge?