Dispozicija diplomske naloge

Dispozicija diplomske naloge – ovira ali korist?

Prvi osnutek diplomske naloge imenujemo dispozicija. Njen namen je seznanitev študenta z obsegom in podrobno vsebino teme diplomske naloge. Dispozicija diplomske naloge se lahko prične, ko študent izbere temo in mentorja.

Dispozicija diplomske naloge naj bi vsebovala:

– kazalo,
– teoretična izhodišča in hipoteze,
– načrt dela in
– vire.

Dispozicija Diplomske Naloge, breme ali korist?Obstajajo tudi navodila za pisanje dispozicije, a morate biti pozorni, saj vsaka fakulteta zasnuje tovrstna navodila malo drugače. Obseg dispozicije se giblje od 5 do 15 strani, odvisno od fakultete in obsega diplome.

Več kot zaželeno je, da diplomska naloga temelji na podatkih iz prakse oz. konkretnega podjetja, zato je pametno, če se že v tej fazi vzpostavi stik s potencialnim podjetjem. V poglavju dela že v dispoziciji predvidimo delo na projektu iz prakse.

Ko je dispozicija diplomske naloge končana in jo vsebinsko odobri mentor, sledi lektoriranje dispozicije.

Dispozicijo potrdi ali zavrne senat fakultete, v nekaterih primerih tudi mentor ali dekan. Ko dobi študent zeleno luč, lahko prične s pisanjem diplomske naloge.

Marsikomu se zdi dispozicija povsem odveč, nepotrebno delo. V nadaljevanju pisanja diplomske naloge pa ugotovijo, da le ni tako. Temeljita priprava na pisanje diplome prihrani čas, ki bi ga porabili pri brezglavem iskanje literature.

Če študent prepusti pisanje dispozicije drugemu, izgubi ta svoj celotni pomen.

Kako vam lahko pomagamo pri LPI.SI?
Mi vam pomagamo pri slovničnih in pravopisnih napakah. Opravimo lektoriranje dispozicije, v nadaljevanju pa poleg lektoriranja tudi oblikovanje diplomske naloge.