Lektoriranje je storitev, ki jo opravljajo izključno ustrezno izobraženi lektorji z bogatimi izkušnjami. Storitev lektoriranja zajema slovnični in slogovni pregled besedila.

Slovnični in slogovni pregled besedilaUgodno lektoriranje

Slovnični pregled besedila pomeni popravljanje manjkajočih vejic, pik, razmikov in ostalih tipkarskih napak, ki jih avtor naredi med pisanjem besedila. Pri lektoriranju si lektor pomaga s priročniki, kot so Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis in Slovenska slovnica.

Slogovni pregled besedila pomeni, da lektor uskladi način pisanja, terminologijo, način podajanja vsebine … Besedilo je treba poenotiti in uskladiti, da dosega zahteve po kakovosti in zahteve stroke, ki se je besedilo tiče.

Kako poteka lektoriranje

Lektor mora pri svojem delu tako upoštevati pravopisno in slovnično normo, hkrati pa mora biti pozoren na koherentnost in kohezivnost besedila. Poleg tega izkušeni lektorji pri lektoriranju uporabljajo tudi korpuse (npr. FidoPlus), preko katerih lahko preverijo rabo v “živi” slovenščini. Marsikaterih izrazov namreč v priročnikih ni navedenih in izkušen lektor se pri lektoriranju ne zanaša samo na priročnike.

Lektor pri svojem delu lahko uporablja tudi specializirane slovarje, če za področje besedila, ki ga lektorira, obstajajo. V nasprotnem primeru se lektor obrne na pisca besedila, ki je bolj domač v jeziku stroke, s področja katere je neko besedilo napisano. Lektorju so v veliko pomoč pri lektoriranju tudi referenčna besedila, če obstajajo. Tako lahko nejasnosti, ki so v besedilu, ki ga lektorira, razjasni s pomočjo referenčnih besedil, lahko pa mu je v pomoč avtor besedila, ki ga lektorira.

Strošek lektoriranja

Lektoriranje je storitev, ki se obračunava na lektorsko polo. Lektorska pola je 1500 znakov brez presledkov. Strošek lektoriranja je odvisen od vrste in količine besedila. Zahtevnost besedila dviga strošek lekture, na drugi strani pa je količina, ki s povečevanjem niža strošek.

Obsežna besedila namreč lektoriramo po posebnih, ustrezno znižanih cenah.

Potrdila in garancija

V agenciji LPI.si izdajamo vsa potrebna potrdila, ki jih naročniki zahtevajo. Predvsem pri lektoriranju zaključnih nalog (diplomske, doktorske, magistrske naloge …) je treba izpolniti obrazec o lektoriranju, nekatere fakultete pa zahtevajo tudi fotokopijo diplome lektorja. Vsa potrdila so brezplačna!

V agenciji LPI.si jamčimo za vse delo, ki ga opravimo. Jamstvo pomeni, da je naročnik popolnoma varen pred naročilom lektoriranja in po njem.