Lektoriranje strokovnih besedil

Lektoriranje strokovnih besedil se v zahtevnosti razlikuje od lektoriranja splošnih besedil. Za razliko od splošnih besedil je poznavanje strokovnih besedil ključnega pomena pri lekroriranju.
Če lektor nima izkušenj z lektoriranjem strokovnih besedil oz. ne pozna strokovnega področja lahko pride do napak. Takšno lektoriranje je lahko zelo neugodno za stranko. ki se ji mudi s tiskom ali posredovanjem strokovnega besedila v javne medije.

Kaj je značilno za strokovna besedila?

Večina strokovnih besedil je popačenka tujih, predvsem iz bolj popularnih jezikov kot sta npr. angleščina in nemščina. Tako poleg splošnih napak pri pisanju, ki so posledica površnosti ali nepoznavanja slovnice, pride do napak pri pisanju z veliko začetnico.
Kot rečeno se v izvornih tujih besedilih velikokrat uporabljajo strokovna besedila napisana z veliko začetnico, kar pa v slovneskem primeru ni nujno.

Tudi, če lektor ne pozna področja lektoriranja lahko opravi lektoriranje strokovnega besedila v sodelovanju z avtorjem besedila zelo uspešno.