Lektoriranje uradne prošnje

Kako se naroči lektoriranje prošnjekakovost

Besedilo prošnje je najpreprosteje lektorirati v elektronski obliki. Zato je priporočljivo, da nam svojo prošnjo s časovnimi in morebitnimi drugimi zahtevami pošljete na e-poštni naslov: info@lpi.si.

Cena lektoriranja uradne prošnje

Lektoriranje je storitev, ki se obračunava na enoto lektorske pole. To pomeni, da je cena odvisna predvsem od količine besedila in storitve, ki jo potrebujete. Pred začetkom dela mora naročnik potrditi končni znesek storitve, če ni dogovorjeno drugače.

Plačilo lektoriranja uradne prošnje

Plačilo je treba opraviti pred dogovorjenim rokom izvedbe lekture uradne prošnje. Lektoriranje uradne prošnje poteka v večini primerov v elektronski obliki. To pomeni, da prejmete po opravljeni lekturi dve verziji uradne prošnje, in sicer eno verzijo prošnje z vidnimi popravki, drugo pa z že sprejetimi.

Garancija na kakovostservice_big1

V Lektorsko-prevajalski agenciji Lpi.si jamčimo za vsa izvedena dela in opravljena plačila.