Imate katalog, tehnično dokumentacijo, pogodbo, spletno stran, pismo ali kakšen drug dokument v tujem jeziku? Potrebujete kakovosten prevod v slovenščino in na koncu še lektoriranje besedila?service_big1

Lektorsko-prevajalska agencija Lpi.si je s ponudbo prevajanja tujih besedil v slovenščino na trgu prisotna že od leta 2005.  V vsem tem času smo spisali bogat seznam referenc, ki ga tvorijo zadovoljni partnerji iz celotne Slovenije.

Prevajanje iz tujega v Slovenski jezik opravljajo prevajalci, ki so praviloma naravni govorci slovenščine in ne prevajanega jezika. Prevajalec mora imeti ustrezno izobrazbo in bogate izkušnje s prevajanjem enakih ali podobnih besedil.

Prevajajo naj prevajalci in ne orodja

Ob poplavi spletnih orodij za prevajanje imenovanih prevajalniki se ljudje vse pogosteje sprašujejo ali jih uporabiti ali naročiti prevod v Lektorsko-prevajalski agenciji. Odgovor je preprost. Uporabljajte prevajalnike v primeru, ko imate informativna manj pomembna besedila. Vsi prevajalniki namreč delujejo po principu prevajanja besede za besedo. Tovrstno prevajanje je namenjeno zgolj in samo osebni rabi.

V primeru, ko imate pomembno besedilo z pomembnim pomenom je potrebno prevajati s pomočjo prevajalcev. Prevajalci namreč prevedejo pomen in ne besedo po besedi.

Potrdilo o opravljeni storitvi

Lektorsko-prevajalska agencija Lpi.si, vam jamči za kakovostno opravljeno delo. Vsaka stranka prejme račun za opravljeno storitev, ki v večini primerov zadošča kot dokazilo o prevajanju. V primeru, da naročnik prevoda potrebuje posebno dokazilo ali dokazilo o ustrezni izobrazbi prevajalca, ga v naši agenciji prejme brezplačno.

Prevajanje zahtevnih besedil

Ko govorimo o prevajanju zahtevnih besedil je priporočljivo, da naročnik prevajalcu dostavi referenčna besedila. To so besedila, ki so v slovenščini napisana ali prevedena. Besedila morajo vsebovati izrazoslovje podobno ali enako besedilu, ki ga prevajamo. V primeru, ko prevajamo besedila iz novih področij, kot so računalništvo, medicina, strojništvo … je potrebno tesno sodelovanje naročnika in izvajalca, saj je potrebno določati nove izraze in s tem kreirati slovenski jezik.

Hitrost prevajanja

Prevajanje je storitev, ki se ročno in zato potrebuje čas. Praviloma mora besedilo prevesti en prevajalec, v nasprotnem primeru pa je potrebno usklajevanje med različnimi izvajalci. V primeru hitrega prevoda je potrebno besedilo tudi lektorirati v Slovenskem jeziku.