Naloge

V splošnem pomenu je naloga zadolžitev, ki ima točno znan cilj, pot do cilja pa ni nujno znana. Kljub temu, da ima beseda naloga širši pojem, jo najprej povežemo s šolskim sistemom izobraževanja. V srednji šoli in na fakulteti so najbolj razširjene seminarske naloge, kasneje, ob zaključku študija, pa diplomske, magistrske in doktorske naloge.
Diplomske, magistrske in doktorske naloge.

Značilnosti nalog

1. Seminarske naloge – pri teh nalogah gre za prvi stik z raziskovalnim pristopom. Za seminarske naloge je značilen krajši obseg (do 25 strani) s poudarkom na lastnem delu. Bolj kot odkrivanje novosti je pomembno, da se študent nauči iskati po literaturi in logično sestavljati ugotovitve ter na takšen način utrditi svoje znanje za določeno področje. Zaradi vse boljše informacijske tehnologije (gradiva na internetu) se v praksi pojavlja preveč prepisovanj in premalo lastnega dela.

2. Diplomske naloge – so nadgradnja seminarskih, kjer je največ poudarka na lastnem raziskovalnem delu. Pri diplomskih nalogah je zato sistematični pristop še toliko bolj pomemben, saj študent hitro izgubi pregled nad pisanjem in vsebinskim bistvom. Pred začetkom pisanja si študent postavi hipoteze, ki jih v nalogi zavrže ali potrdi. Pri diplomskih nalogah je treba pregledati bistveno več literature kot pri seminarskih nalogah. Obseg diplomske naloge znaša od 45 do 65 strani, v nekaterih primerih tudi več.

3. Magistrske naloge – z uvedbo bolonjskega študija se danes magistrske naloge bistveno ne razlikujejo od diplomskih nalog.

Pisanje naj bi potekalo lažje, saj ima študent izkušnje tako s pisanjem seminarskih kot diplomskih nalog. Od študenta magistrskega študija se pričakuje raziskava, povezana s problemi iz prakse.

4. Doktorske naloge – ime za te naloge, ki se v izobraževanju uporablja, je doktorska disertacija. Tako kot samo izobraževanje naj bi doktorska disertacija predstavljala vrhunec akademsko-raziskovalnega študija. Edino, kar šteje pri tej nalogi, je raziskava še ne obdelane tematike oziroma problema. Od študenta doktorskega študija se pričakuje poleg ozke specializacije tudi splošna razgledanost.

Pri agenciji LPI.SI izvajamo lektoriranje in oblikovanje za vse omenjene naloge. Povprečen čas za lektoriranje znaša 2 dni, za oblikovanje pa 1 dan od potrditve naročila. Pri magistrskih in doktorskih nalogah zaradi obsega tudi kakšen dan več.

Za vsa vprašanja smo na voljo vseh 7 dni v tednu na info@lpi.si in na 040/128-543

Top 10

Top 10 nasvetov pri pisanju diplomske naloge

Teh top 10 nasvetov je namenjenih tistim, ki mislite, da ima pisanje diplomske naloge širši pomen, zaključek študija pa ni sam sebi namen.

Top 10 nasvetov1. NE odlašaj.  S pisanjem začni takoj, ko so vsi izpiti opravljeni, še bolje je prej. V nasprotnem primeru se lahko zaradi dela pisanje predolgo zavleče.

2. Premišljeno izberi temo in naslov diplomske naloge. Na kakovost naloge vplivata dober mentor in tematika, ki te zanima.

3. Povezava s podjetjem je danes za študente tehničnih smeri obvezna. Dobra diplomska naloga se težko naredi brez nasvetov in napotkov iz prakse. Konec koncev naj bi se znanost in praksa nenehno dopolnjevali.

4. Dispozicija diplomske naloge ni nujna na vseh fakultetah, a ima dobro idejo, ki temelji na predhodnih pripravah na pisanje naloge, torej služi kot kompas, ki te usmerja.

5. Pred pisanjem diplomske naloge preberi navodila za oblikovanje, ki jih predpisuje fakulteta, ki določajo tudi, kako naj se citirajo posamezne prvine naloge. Ta del predstavlja marsikomu veliko težavo, saj si literature med iskanjem in pisanjem ne zapisuje, potem pa trebna ponovno iskati avtorja in naslov literature.

6. Dobra literatura je ključnega pomena. Če se iskanje ustavi, se obrni na knjižničarko na fakulteti, saj ima bistveno več izkušenj z iskanjem strokovne literature. Včasih se zgodi, da določena tematika v slovenskem jeziku ni dovolj dobro opredeljena, zato je treba pobrskati in prevajati tuje gradivo.

7. Če je le možno, ne hodi na delo (študentski servis) med pisanjem diplomske naloge, saj nikoli ne bo dovolj časa za resno poglobljeno delo, ki včasih zahteva celodnevno prisotnost študenta.

8. 100-odstotno izkoristi mentorja, ki ti je na voljo, ko se kaj zatakne oziroma takrat, ko želiš dodatno mnenje.

9. Diplomska naloga naj bi bila pika na i; če jo misliš komu celo podariti, je lektoriranje diplomske naloge več kot obvezno.

10. Ko je naloga napisana in še sveža, takoj sestavi predstavitev (v Power pointu) za zagovor diplomske naloge, saj je to takrat najlažje in najboljše.

Top 10 nasvetov je nastalo na podlagi izkušenj in zbranih mnenj tako rednih kot izrednih študentov. Večina študentov pravi, da ima največ težav pri iskanju literature in z oblikovanjem diplomske naloge.

Deli svoje izkušnje z nami

Če imaš sam/-a še kakšno izkušnjo oziroma mnenje, ki vpliva na kakovost diplomske naloge, jo lahko deliš na naši uradni strani Facebook ali na profilu Google plus.

Vidni popravki pri lektoriranju diplomske naloge

Lektoriranje diplomske naloge je obsežno delo, kjer se pregleda vsebina in popravi morebitne pravopisne ter slovnične napake. Da je pregled na popravki boljši pa lektorji uporabjajo fukncijo “Sledi popravkom”, ki se nahaja znotraj programa Word.

Ta funkcija omogoča, da se pri vsaki spremembi besedila na desni strani v obliki oblaka avtomatsko pojavi obvestilo o spremembi. Oblak na desni se poveže s samim mestom spremembe tako, da v primeru večje količine popravkov, sledenje ni problem.

Ko je lektoriranje diplomske naloge končano se poleg verzije z vidnimi popravki shrani tudi verzija za tisk, kjer so ti popravki izključeni. Načeloma lahko to funkcijo izklopite tudi sami a v primeru, da niste vešči z ravnanjem Worda to storimo že mi.

Zakaj pustimo vidne popravke?
Lahko bi dostavili samo verzijo za tisk, kjer popravki niso vidni a želimo, da stranka vidi svoje napake pri pisanju besedil in še bolj pomembno, da vidi morebitne opombe lektorja oz. lektorice.

Vidni popravki pri lektoriranju diplomske naloge

Potrebujete lektoriranje diplomske naloge in želite preveriti svoje napake?
Pošljite nam povpraševanje s podatkom o številu znakov brez presledka ali pa pošljite celotno diplomsko nalogo na info@lpi.si.
Naročila in povraševanja za lektoriranje sprejemamo tudi preko spletnega obrazca v meniju “Kontakt”.

Najkasneje v roku ene ure (večinoma že prej) vam pošljemo nazaj ponudbo in v primeru, da se z njo strinjate jo še samo potrdite. S tem je naročilo opravljeno.
V roku 3 dni vam pošljemo nazaj lektorirano diplomsko nalogo z vidnimi popravki.

Lektoriranje, tisk in vezava diplomskih nalog

Lektoriranje, tisk in vezava diplomskih nalog se ujemajo v celotni ponudbi storitev za študente absolvente. Trenutno ne obstaja program, ki bi strokovno besedilo oz. diplomsko nalogo sam pregledal v takšni meri, da ne bi potrebovali lektorskih storitev. Prav tako pa se diplomske naloge oddajajo še vedno v klasični, tj. tiskani obliki in ne samo v elektronski. Konec koncev naj bi bila diplomska naloga zaključek naše večletne visokošolske izobrazbe, zato se tudi spodobi, da jo obravnavamo kot nekaj, na kar smo ponosni.

Lektoriranje tisk vezavaVelikokrat se študentje znajdejo v situaciji, ko se zaradi kratkega roka oddaje zelo mudi z lektoriranjem, tiskom in potem še z vezavo.
Pri LPI.SI smo se zato odločili, da ponudimo poleg lektoriranja tudi vezavo diplomskih nalog. Prepričani smo, da bo celostna ponudba v veliko korist predvsem tistim, ki potrebujejo tako lekturo kot vezavo v zelo kratkem času.

Pri povpraševanju za vezavo bomo potrebovali naslednje podatke:
– število izvodov,
– število strani (črnobelih in barvnih),
– barvo platnice,
– material platnice (usnje ali platno),
– barva črk na platnici, in
– podatek o enostranskem ali obojestranskem tiskanju.

V živite izven Ljubljane, ne skrbite, saj vam diplomske naloge pošljemo po pošti po izjemno ugodni ceni (za samo 6€).

Ne odlašajte in naročite lektoriranje, tisk in vezavo diplomske naloge.

Več informacij v rubriki Lektoriranje diplomskih nalog.

Postopek naročila lektoriranja diplomske naloge

Lektoriranje diplomskih nalog je praktično že obvezen proces vsake fakultete za zagovor študenta. Pri LPI.SI imamo pripravljeno posebno ponudbo izključno za študente. Zavedamo se, da je študentski žep v teh časih manjši kakor sicer.
Pri nas je postopek naročila lektoriranja diplomskih nalog precej preprost.

No v bistvu imate na voljo tri načine:
preko obrazca na spletni strani v rubriki “Kontakt”,
pošljete nam povpraševanje na info@lpi.si ali
nas pokličete 040/128-543.

Kakšne podatke potrebujemo pri naročilu lektoriranja diplomske naloge?

Osnova ponudbe je število znakov brez presledka. Ta podatek vam je na voljo v orodju v katerem je bila naloga napisana. Eno izmed najpogostejših orodij za pisanje in urejanje besedil je Microsoft Word. Podatek o številu znakov brez presledka najdete v meniju “Orodja” pod “Štetje besed”.

Na podlagi števila znakov in hitrosti odziva (kadar mora biti lektura opravljena prej kot v enem delovnem dnevu) vam naredimo ponudbo lektoriranja diplomske naloge.
V primeru, da se s ponudbo strinjate jo potrdite. Mi vam jo najkasneje v roku 3 delovnih dneh (po dogovoru tudi prej) dostavimo na vaš email naslov v dveh izvodih. En izvod ima vidne popravke, ki vam omogočajo pregled spremenjenih besed, drugi pa ima popravke sprejete, kar pomeni, da je to končna verzija pripravljena za tisk.

Seveda poleg omenjenega dobite (na posredovan naslov) še potrdilo in original račun za lektoriranje diplomskih nalog.

Zadnji roki za zagovor diplomske naloge

Prihajamo v mesec september, ko prihajajo zadnji izpitni roki in roki za oddajo ter zagovor diplomske naloge v tem študijskem letu. Tisti, ki so uživali v vročem poletju in si pustili zaključevanje diplomske naloge za na konec, bodo morali te dni pošteno zavihati rokave. Datumi zagovorov se razlikujejo od fakultete do fakultete, nekateri imajo zagovor zadnji petek v mesecu, drugi pa sredi tedna oz. kakor določi senat fakultete.

Kakor koli že, pri LPI.SI smo se pripravili, da vam pomagamo opraviti lektoriranje diplomske naloge v čim krajšem času.

Za ponudbo nam pošljite podatek o številu znakov brez presledka (podatek dobite v Wordu) in čas v katerem potrebujete lektorirano gradivo (v primeru, da gre za manj kot 3 delovne dni) na info@lpi.si ali pa enostavno preko obrazca za povpraševanje v meniju “Kontakt”.

V kolikor že v naprej ugotovite, da bo čas med zaključevanjem (zadnjo verzijo) diplome in zagovorom zelo kratek svetujemo, da nam sporočite vsaj 3 dni vnaprej, kdaj bomo dobili zadnjo verzijo v lekturo. Mi se bomo na ta način lažje organizirali, vi pa boste imeli zagotovljeno lekturo v enem dnevu.

Lektoriranje diplomske naloge in prevode povzetkov ponujamo po cenah primernih za študentski žep. Preveri cenik lektoriranja in kako do dodatnega popusta lektoriranja za študente!

Prenovljena ponudba lektoriranja diplomske naloge

Lektoriranje diplomske naloge je storitev, ki jo opravljamo že od samega začetka. Odločili smo se, da ponudimo študentom možnost naročila lekture, ki je primerna za za njihov žep.

Lektoriranje Diplomske NalogeZavedamo se tudi, da izbira lekture v takšnem primeru ni odločitev posameznika ampak fakulteta to predhodno predpiše in je pogoj za oddajo diplomske naloge. V ta namen je cenik lektoriranja prilagojen za študente, končna cena je odvisna od količine gradiva (spodbujamo skupinsko naročanje lekture) in morebitne časovne stiske.

Če ste bili zadovoljni s cenikom lektoriranja je postopek naročila povsem preprost. Najprej nam pošljete povpraševanje, mi vam na podlagi obsega in zahtevnosti pripravimo ponudbo. Če jo potrdite gre gradivo najprej v lekturo. V roku 2 do 3 delovnih dneh (v primeru časovne stiske tudi v 24 urah) vam lektorirano gradivo posredujemo nazaj v 2 verzijah. V eni so vidni popravki, v drugi pa so popravki sprejeti in v obliki pripravljeni za tisk oz. nadaljno obdelavo.

Vsem, ki vas zanima lektoriranje diplomske naloge sporočamo, da smo dosegljivi vsak delovni dan na telefonski številki 040/128-543, emailu info@lpi.si ali preko obrzaca v meniju “Kontakt”.

Pošljite nam povpraševanje s številom znakov brez presledka (ali pošljite kar gradivo za lekturo) in z morebitnimi opombami (npr. rabim v 2 dneh …), mi pa vam bomo v najkrajšem možnem času poslali ponudbo lektoriranja diplomske naloge.

Več informacij v meniju Lektoriranje diplomskih nalog.