Doktorske naloge

Lektoriranje za študente

Študenti se ob koncu študija srečajo z lektoriranjem in prevajanjem. Storitvi sta potrebni pri izdelavi zaključne naloge, kot so diplomska, magistrska in doktorska naloga.

Zakljucne Naloge

Naloge, takšne in drugačne.

Večina študentov se ob zaključku študija prvič sreča z lektoriranjem in prevajanjem, zato ne vedo, kakšne so cene tovrstnih storitev na trgu. Predvsem je težava v izbiri kakovostnega lektorja in prevajalca, ki ustreza standardnim zahtevam. Lektorji in prevajalci morajo imeti končano ustrezno izobrazbo, diplomo in bogate izkušnje.

Imamo izkušnje z vašo fakulteto

V devetih letih delovanja smo se v agenciji srečali z vsemi fakultetami, visokimi in višjimi šolami v Sloveniji. Zato obvladamo tudi vašo fakulteto. Ali je to potrebno? Včasih imajo nekatere fakultete specifične zahteve, ki so preproste, če imaš z njimi izkušnje. V našem podjetju jih imamo!

Potrdilo o lektoriranju in prevajanju

Vsak študent, ki potrebuje potrdilo o lektoriranju in prevajanju, ga v našem podjetju prejme brezplačno. Potrdilo prejmete v predpisani obliki za fakulteto. Prav tako se mora lektor praviloma vpisati v diplomsko nalogo kot tisti, ki je nalogo pregledal.

Problem pri potrdilu pomeni problem pri kakovosti. Na trgu je namreč precej lektorjev in prevajalcev, ki se s storitvijo ukvarjajo ljubiteljsko, kar pa za uradne dokumente, kot so diplomske, magistrske in doktorske naloge, ni dovolj.

Kakovost je najcenejša

Lektoriranje in prevajanje imata na trgu različne cene, saj se razlikujejo tudi izvajalci. V našem podjetju smo se odločili, da bomo vse poslovne procese optimizirali tako, da je delo lahko opravljeno kakovostno, a hkrati tudi po sprejemljivih cenah.

Garancija na zadovoljstvo

Agencija LPI.si je na trgu prisotna že od leta 2005, kar pomeni, da imamo bogat nabor referenc in partnerjev, s katerimi še vedno sodelujemo. Ker smo prepričani v svoj produkt, smo se odločili, da vsem ponudimo garancijo na zadovoljstvo, kar pomeni, da zadovoljimo vse stranke.

Poletni nasvet študentom

Prišel je poletni čas, za večino študentov čas užitka, poležavanja na plaži in potovanja okoli sveta. Kakor koli že pa se študentje, ki zaključujete študij spopadate tudi z iskanjem resne službe in zaključevanjem zaključne naloge.

Naš nasvet je, da kljub mamljivimi poletnimi dogodivščinami ne pozabite na izdelavo diplomske naloge, saj vam predčasno izdelana naloga lahko poleg mirnih živcev prinese ugodnosti pri naročilu lektoriranja.

Torej ne odlašajte pisanja diplomske naloge iz dneva v dan in izkoristite poletne ugodnosti lektoriranja!

Študent

Študentska ponudba

V naši lektorsko-prevajalski agenciji imamo v ponudbo, ki vsebuje vse potrebno za diplomsko nalogo, magistrsko nalogo ali doktorsko nalogo.

  • Lektoriranje
  • Prevajanje povzetka naloge
  • Oblikovanje naloge
  • Tiskanje naloge
  • Vezava naloge

Že od 2005

Agencija Lpi.si je na trgu prisotna že vse od leta 2005, ko smo opravili storitve za vse fakultete in visoke šole v Sloveniji. Preverite seznam referenc in se prepričajte v zanesljivost.

Garancija in potrdila

Za vse študentske storitve nudimo garancijo na kakovost, ustreznost in zadovoljstvo.  Prav tako brezplačno izdamo potrdilo o lektoriranju na pripravljenih in univerzalnih potrdilih. V posebnih primerih pa brezplačno potrdilu priložimo tudi fotokopijo diplome lektorja ali prevajalca.

Lektoriranje – definicija

Lektoriranje je storitev, ki jo opravljajo izključno ustrezno izobraženi lektorji z bogatimi izkušnjami. Storitev lektoriranja zajema slovnični in slogovni pregled besedila.

Slovnični in slogovni pregled besedilaUgodno lektoriranje

Slovnični pregled besedila pomeni popravljanje manjkajočih vejic, pik, razmikov in ostalih tipkarskih napak, ki jih avtor naredi med pisanjem besedila. Pri lektoriranju si lektor pomaga s priročniki, kot so Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis in Slovenska slovnica.

Slogovni pregled besedila pomeni, da lektor uskladi način pisanja, terminologijo, način podajanja vsebine … Besedilo je treba poenotiti in uskladiti, da dosega zahteve po kakovosti in zahteve stroke, ki se je besedilo tiče.

Kako poteka lektoriranje

Lektor mora pri svojem delu tako upoštevati pravopisno in slovnično normo, hkrati pa mora biti pozoren na koherentnost in kohezivnost besedila. Poleg tega izkušeni lektorji pri lektoriranju uporabljajo tudi korpuse (npr. FidoPlus), preko katerih lahko preverijo rabo v “živi” slovenščini. Marsikaterih izrazov namreč v priročnikih ni navedenih in izkušen lektor se pri lektoriranju ne zanaša samo na priročnike.

Lektor pri svojem delu lahko uporablja tudi specializirane slovarje, če za področje besedila, ki ga lektorira, obstajajo. V nasprotnem primeru se lektor obrne na pisca besedila, ki je bolj domač v jeziku stroke, s področja katere je neko besedilo napisano. Lektorju so v veliko pomoč pri lektoriranju tudi referenčna besedila, če obstajajo. Tako lahko nejasnosti, ki so v besedilu, ki ga lektorira, razjasni s pomočjo referenčnih besedil, lahko pa mu je v pomoč avtor besedila, ki ga lektorira.

Strošek lektoriranja

Lektoriranje je storitev, ki se obračunava na lektorsko polo. Lektorska pola je 1500 znakov brez presledkov. Strošek lektoriranja je odvisen od vrste in količine besedila. Zahtevnost besedila dviga strošek lekture, na drugi strani pa je količina, ki s povečevanjem niža strošek.

Obsežna besedila namreč lektoriramo po posebnih, ustrezno znižanih cenah.

Potrdila in garancija

V agenciji LPI.si izdajamo vsa potrebna potrdila, ki jih naročniki zahtevajo. Predvsem pri lektoriranju zaključnih nalog (diplomske, doktorske, magistrske naloge …) je treba izpolniti obrazec o lektoriranju, nekatere fakultete pa zahtevajo tudi fotokopijo diplome lektorja. Vsa potrdila so brezplačna!

V agenciji LPI.si jamčimo za vse delo, ki ga opravimo. Jamstvo pomeni, da je naročnik popolnoma varen pred naročilom lektoriranja in po njem.