Vidni in sprejeti popravki pri lektoriranju

Lektoriranje ni storitev, ki bi se je posluževali vsak dan. Zato želimo prikazati vsem, ki prvič uporabljate naše storitve, končno podobo dveh dokumentov (vidni in sprejeti popravki), ki ju od nas dobite.

Kot naročniku vam je v interesu, da imate pregled nad popravljenim besedilom. Pogoj za enostaven pregled nad popravki je, da dobimo gradivo v Wordovi obliki. Obstaja tudi možnost, da dobimo gradivo v drugem formatu, a v tem primeru lahko pride do spremembe oblike dokumenta (robovi, vrsta in velikost pisave …).

Naše lektorice in lektorji popravljajo besedilo z vklopljeno funkcijo Sledi spremembam. Ko je lektoriranje opravljeno, shranijo dokument še v obliki, kjer popravki niso vidni, tako imate poleg vidnih popravkov tudi končno verzijo v primerni obliki za tisk.

Primera dokumentov, ki ju dobite od nas:
1. Z vidnimi popravki (pokaže se oblaček na desni strani)
Vidni popravki pri lektoriranju
2. S sprejetimi popravki
Sprejeti popravki pri lektoriranju
Ko dobite vrnjeno lektorirano gradivo, ga obvezno v celoti preglejte, saj lahko vsebuje tudi kakšen komentar oziroma opombo. Opombe lektor pripiše, če je besedilo nejasno napisano in ga ne more popraviti.